THÔNG BÁO (V/v Lịch học trong thời gian thi chọn học sinh giỏi Quốc gia 2018) PDF. In Email
Thứ năm, 04 Tháng 1 2018 22:03

Kính gửi:

  • Các thầy, cô giáo;
  • Các em học sinh toàn trường.

Image result for new schedule

Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 bậc Trung học phổ thông (từ 10/01/2018 đến 13/01/2018) tại Hội đồng coi thi Đại học Quốc gia Hà Nội (đặt tại Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên). Ban giám hiệu thông báo tới các thầy, cô giáo và các em học sinh trong toàn trường lịch học trong thời gian diễn ra kỳ thi ( từ 10/01/2018 đến 13/01/2018) như sau:

1. Các thầy, cô giáo có tiết dạy lớp 10, 11 và các em học sinh lớp 10, 11 được nghỉ học.

2. Các thầy, cô giáo có tiết dạy lớp 12 và các em học sinh lớp 12 đi học bình thường.

3. Vị trí phòng học của các lớp 12 như sau:

12A1 Toán

GĐ 201, nhà D

12A2 Toán

GĐ 202, nhà D

12A1 Tin

GĐ 204, nhà D

12A2 Tin

GĐ 301, nhà D


12A1 Lý

GĐ 302, nhà D

12A2 Lý

GĐ 303, nhà D

12A1 Hóa

GĐ 401, nhà D

12A2 Hóa

GĐ 402, nhà D

12A3 Hóa

GĐ 404, nhà D

12A1 Sinh

GĐ 501, nhà D

12A2 Sinh

GĐ 502, nhà D

12A1 CLC

GĐ 101, nhà D

12A2 CLC

GĐ 102, nhà D
BAN GIÁM HIỆU