NTU Webinar Session for Students with Vietnam High School Qualification - 27 September (Sunday), 4pm to 5.30pm (Vietnam time) PDF. In Email
Thứ hai, 14 Tháng 9 2020 15:31

(Trích từ email)

We have organised a zoom webinar session for students holding the Vietnam High School qualification on 27 September 2020 (Sunday), 4pm to 5.30pm (Vietnam time).

Leading Global University in Singapore | NTU Singapore | NTU

More information on the webinar session including the schedule is listed at the registration link below. During the webinar session, students will receive the latest updates on NTU.

We would very much appreciate it if you could send the webinar registration link below to your students for them to register and participate in the webinar session.

https://ntu-sg.zoom.us/webinar/register/WN_cSl86OIuTO-K_-6uK-XiXg

After registering, students will receive a confirmation email containing information about joining the webinar.

We look forward to your students’ active participation in the webinar session.

 

Bài viết mới

Giành 3 Huy chương Vàng, Việt Nam xếp thứ 7 tại Olympic Vật lí 2021
Giành 3 Huy chương Vàng, Việt Nam xếp thứ 7 tại Olympic Vật lí 2021
Thông tin từ Cục Quản lý chất lượng (Bộ ...

Đội tuyển Việt Nam giành 6 Huy chương Olympic Toán quốc tế (IMO) 2021
Đội tuyển Việt Nam giành 6 Huy chương Olympic Toán quốc tế (IMO) 2021
Tại Olympic toán quốc tế (IMO) năm 2021, ...