Thông báo về việc xác nhận để được ưu tiên xử lý hồ sơ và hỗ trợ tài chính, chương trình Cử nhân, Đại học Bách Khoa Paris (Polytechnique) PDF. In Email
Thứ sáu, 06 Tháng 11 2020 11:09


Trong khuôn khổ hợp tác giữa trường Đại học Bách Khoa Paris (Polytechnique) và THPT Chuyên KHTN, hàng năm, Nhà trường gửi thông tin học sinh của trường nộp hồ sơ ứng tuyển hệ cử nhân của Polytechnique. Tất cả các học sinh của trường sẽ được ưu tiên xử lý hồ sơ nhanh chóng, trong đó, có 05 học sinh Nhà trường đề cử vào vòng phỏng vấn trước khi Polytechnique kiểm tra hồ sơ (without prior examination of their application file). Tuy nhiên, học sinh vẫn cần hoàn thành đăng ký ứng tuyển trực tuyến.

Thông tin về điều kiện và quy trình ứng tuyển năm nay có thể tham khảo thêm ở link sau: https://programmes.polytechnique.edu/en/bachelor-of-science/admissions-criteria

Học sinh đã đăng ký ứng tuyển đợt 1 (hết hạn ngày 28/10/2020) hoặc dự kiến đăng ký ứng tuyển đợt sau (bắt đầu ngày 17/12/2020) cần đăng ký thông tin với Nhà trường (trước 16.00 ngày 16/11/2020) theo link sau:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UTwMmhZskkShzo7ak6sQA3d2ElASSQtNrlyOivT6tZBUMUhCTEZITUEwMjRQUjVZMFZFQTY0SktZWS4u

hoặc QR Code:

 

Cập nhật ngày Thứ sáu, 06 Tháng 11 2020 11:29