Dành cho học sinh
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12 THAM DỰ KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI ĐẠI HỌC, NĂM HỌC 2013 - 2014 (môn Toán) PDF. In Email
Thứ năm, 14 Tháng 11 2013 12:15

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12 THAM DỰ KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI ĐẠII HỌC, NĂM HỌC  2013 - 2014 (môn Toán) như sau:

Cập nhật ngày Thứ năm, 14 Tháng 11 2013 12:33
 
Thông báo (v/v Thi khảo sát chất lượng chuẩn bị thi Đại học năm 2014) PDF. In Email
Thứ tư, 13 Tháng 11 2013 11:18

Thực hiện theo kế hoạch đào tạo năm học 2013 – 2014, Nhà trường sẽ tổ chức cuộc thi khảo sát chất lượng chuẩn bị cho thi đại học cho học sinh lớp 12.

Thời gian thi: Thứ Bảy  – ngày 16/11/2013

 
Danh sách học sinh lớp 10 tham dự Kỳ thi Đánh giá công bằng lần 1, năm học 2013 - 2014 PDF. In Email
Thứ bảy, 19 Tháng 10 2013 20:30

Danh sách học sinh lớp 10 tham dự Kỳ thi Đánh giá công bằng lần 1, năm học 2013 - 2014 (theo phòng thi) như sau:

 
Danh sách học sinh lớp 11 tham dự Kỳ thi Đánh giá công bằng lần 1, năm học 2013 - 2014 PDF. In Email
Thứ bảy, 19 Tháng 10 2013 20:28

Danh sách học sinh lớp 11 tham dự Kỳ thi Đánh giá công bằng lần 1, năm học 2013 - 2014 (theo phòng thi) như sau:

 
Danh sách học sinh lớp 12 tham dự Kỳ thi Đánh giá công bằng lần 1, năm học 2013 - 2014 PDF. In Email
Thứ bảy, 19 Tháng 10 2013 20:23

Danh sách học sinh lớp 12 tham dự Kỳ thi Đánh giá công bằng lần 1, năm học 2013 - 2014 (theo phòng thi) như sau:

 


Trang 89 trong tổng số 102 trang.