Thông báo (về hội thảo với 5 trường Đại học Hồng Kông ngày 20/3/2023) PDF. In Email
Thứ hai, 13 Tháng 3 2023 19:19

CLB Lá trân trọng thông báo và mời các bạn học sinh tới dự hội thảo với 5 trường Đại học Hong Kong, cụ thể như sau:>> Website các trưng tư vn tuyn sinh ti hi tho:

1. https://www.admo.cityu.edu.hk/apply Đại học Thành phố Hồng Kông (CityU)

2. https://admission.cuhk.edu.hk/ Đại học Trung văn Hồng Kông (CUHK)

3. https://www.polyu.edu.hk/geo/prospective-students/undergraduate/international/ Đại học Bách khoa Hồng Kông (HKPU, PolyU)

4. https://admissions.hkbu.edu.hk/en/international.html Đại học Baptist Hồng Kông (HKBU)

5. https://join.hkust.edu.hk/ Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông (HKUST)

Cùng với đại diện các trường, Hội thảo có sự chia sẻ thông tin từ góc nhìn của một cựu học sinh trường THPT Chuyên KHTN, du học Hong Kong bằng học bổng theo thỏa thuận hợp tác với THPT Chuyên KHTN. Nội dung chủ yếu của hội thảo nhằm cung cấp thông tin về chương trình đào tạo và học bổng.

>> Thi gian và đa đim t chc hi tho:

10:30 - 11:45 thứ 2 ngày 20/3/2023 tại GĐ Phan Đức Chính, tầng 1 nhà A-B

Các bạn học sinh chưa có đủ thông tin về du học Hong Kong và các bạn học sinh có dự định du học tại Hong Kong vui lòng đăng ký tham gia với Trưởng nhóm phụ trách lớp mình trước 12:00 ngày 16/03/2023.

Phạm Cẩm Tú, 11A2 Sinh

Phó Chủ nhiệm CLB Lá.


Cập nhật ngày Chủ nhật, 19 Tháng 3 2023 14:19