Thời khóa biểu (thực hiện từ 06/09/2023) PDF. In Email
Thứ sáu, 28 Tháng 7 2023 15:36

Thời khóa biểu (thực hiện từ 06/09/2023) gồm thời khóa biểu buổi sáng và thời khóa biểu môn Tin (cho các lớp chuyên Toán, CLC) như sau.

  




Cập nhật ngày Thứ hai, 04 Tháng 9 2023 08:50