THÔNG BÁO (Vv Lịch thi kết thúc học kỳ 1 năm học 2023 - 2024) PDF. In Email
Thứ ba, 05 Tháng 12 2023 10:48


Kính gửi: Các thầy, cô giáo và các em học sinh 

Thực hiện kế hoạch năm học 2023 – 2024 của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, kỳ thi kết thúc học kỳ 1 cho các khối 10, 11, 12 được tổ chức như sau:

1. Lịch thi

+ Ngày thi: Các ngày Thứ Hai, Thứ Tư, và Thứ Sáu (ngày 11; 13; 15 tháng 12/2023). Cụ thể

-        Khối 12: thi vào sáng thứ Hai, sáng thứ Tư;

-        Khối 11: thi vào chiều thứ Hai, chiều thứ Tư và chiều thứ Sáu;;

-        Khối 10: thi vào sáng thứ Hai, sáng thứ Tư và sáng thứ Sáu.

(Vào các ngày không phải môn thi của mình học sinh được nghỉ học)

+ Môn thi:

-        Khối 10, 11: Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn, Lý, Hóa, Sinh;

-        Khối 12: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và một môn tự chọn (Lý hoặc Hóa hoặc Sinh).

+ Điểm thi: Điểm thi được lấy vào điểm hệ số 3.

+  Lịch cụ thể:

Ngày thi

Môn

T/gian

T/gian làm bài

Lớp

Hình thức thi

Sáng thứ Hai

11/12/2023

Toán

90’

08h00 – 09h30

10, 12

TL

Tiếng Anh

60’

09h45 – 10h45

10, 12

TL + TN, TN

Chiều thứ Hai

11/12/2023

Toán

90’

13h30 – 15h00

11

TL

Hóa

90’

15h15 – 16h45

11

TL

Sáng thứ Tư

13/12/2023

90’

08h00 – 09h30

10

TL

Lý/Hóa/ Sinh

12

Lý, Hóa: TL, Sinh: TN

Sinh

90’

09h45 – 11h15

10

TL

Ngữ văn

12

TL

Chiều thứ Tư

13/12/2023

90’

13h30 – 15h00

11

TL

Sinh

90’

15h15 – 16h45

11

TL

Sáng thứ Sáu

15/12/2023

Ngữ văn

90’

08h00 – 09h30

10

TL

Hóa

90’

09h45 – 11h15

10

TL

Chiều thứ Sáu

15/12/2023

Ngữ văn

Tiếng Anh

90’

60’

13h30 – 15h00

15h15 – 16h15

11

11

TL, TL + TN

2. Tra cứu phòng thi, số báo danh và điểm thi

Học sinh có thể tra cứu thông tin kỳ thi ở bảng tin hoặc trên trang Web của Nhà trường qua địa chỉ http://hsgs.edu.vn

Học sinh phải có mặt tại phòng thi ít nhất trước 15 phút kể từ giờ bắt đầu làm bài của mỗi môn thi.

BAN GIÁM HIỆU