KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP NĂM HỌC 2020-2021 (dành cho các phụ huynh và học sinh) PDF. In Email
Thứ năm, 20 Tháng 8 2020 12:58

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014 - 2015


TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện


I.

NHẬP HỌC, CHUẨN BỊ NĂM HỌC MỚI1.

Học sinh Khối 10 chuyên và CLC nhập học

1/8/2020


2.

Thi chọn đội tuyển học sinh giỏi vòng 1 môn Tin

16-17/8/2020


3.

Thi chọn đội tuyển học sinh giỏi vòng 2 môn Tin

22-23/8/2020


4.

Họp phụ huynh đầu năm học (dự kiến)

29/8/2020


II.

HỌC KỲ I (18 tuần học)

07/09/2020-08/01/2021


5.

Khai giảng năm học mới

05/9/2020


6.

Toàn trường học thời khóa biểu đầy đủ các môn học

07/9/2020


7.

Phát động phong trào nghiên cứu khoa học năm 2020-2021

07-11/9/2020


8.

Học môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh vào các buổi chiều (dự kiến)

Trong tháng 9/2020


9.

Các đội dự tuyển học sinh giỏi lớp 10 bắt đầu học

Từ 14/9/2020


10.

Các lớp tổ chức đại hội lớp và chi đoàn

09-20/9/2020


11.

Thi chọn đội tuyển học sinh giỏi vòng 1 các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh

12-13/9/2020


12.

Thi chọn đội tuyển học sinh giỏi vòng 2 các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh

19-20/9/2020


13.

Lập các đội tuyển thi học sinh giỏi Quốc gia

Trước 04/10/2020


14.

Thi đánh giá công bằng (ĐGCB) lần 1 (các lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, CLC thi Toán, Lý, Hóa, Ngữ văn và Anh; các lớp chuyên Sinh thi Toán, Hóa, Sinh, Ngữ văn và Anh)

19-23/10/2020


15.

Vòng sơ loại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật

31/10/2020


16.

Các môn Sử, Địa, Sinh hoặc Lý (Sinh đối với các lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, CLC; Lý đối với các lớp chuyên Sinh), GDCD, TD kiểm tra học kỳ I

07-11/12/2020


17.

Thi học kỳ I (các lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, CLC thi Toán, Lý, Hóa, Ngữ văn và Anh; các lớp chuyên Sinh thi Toán, Hóa, Sinh, Ngữ văn và Anh)

14-18/12/2020


III.

HỌC KỲ II (17 tuần học)

11/01-21/5/2021


18.

Thi học sinh giỏi Quốc gia

Theo kế hoạch của

Bộ


19.

Họp phụ huynh toàn trường giữa năm học

Sáng 16/01/2021


20.

Kiểm tra chất lượng lớp 12 lần 1 các môn Toán, Ngữ văn, Anh và Tổ hợp KHTN

16-17/01/2021


21.

Vòng chung kết Cuộc thi Khoa học kỹ thuật

23/01/2021


22.

Toàn trường nghỉ tết âm lịch[1]

08-19/02/2021


23.

Toàn trường trở lại học văn hóa

22/02/2021


24.

Thi ĐGCB lần 2 (lấy điểm hệ số 2) đối với lớp 12 các môn Toán, Ngữ văn, Anh và Tổ hợp KHTN; đối với lớp 10 và 11(các lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, CLC thi Toán, Lý, Hóa, Ngữ văn và Anh; các lớp chuyên Sinh thi Toán, Hóa, Sinh, Ngữ văn và Anh)

01-05/03/2021


25.

Thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia

Theo kế hoạch của

Bộ


26.

Kiểm tra chất lượng lớp 12 lần 2 các môn Toán, Ngữ văn, Anh và Tổ hợp KHTN

20-21/3/2021


27.

Tổ chức hoạt động ngoại khóa 01 ngày cho lớp 10, 11

16-20/3/2021


28.

Khối 12 (các môn Sử, Địa, GDCD, TD), khối 11 và 10 (các môn Sử, Địa, Sinh hoặc Lý (Sinh đối với các lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, CLC), GDCD, TD) thi học kỳ II

05-09/4/2021


29.

Thi học kỳ II đối với lớp 12 các môn Toán, Ngữ văn, Anh và Tổ hợp KHTN; đối với lớp 10, 11 (các lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, CLC thi Toán, Lý, Hóa, Ngữ văn và Anh; các lớp chuyên Sinh thi Toán, Hóa, Sinh, Ngữ văn và Anh)

19-23/4/2021


30.

Thi Olympic chuyên Khoa học Tự nhiên 2021

08-09/5/2021


31.

Kiểm tra chất lượng lớp 12 lần 3 các môn Toán, Ngữ văn, Anh và Tổ hợp KHTN

15-16/5/2021


32.

Học sinh lớp 12 nghỉ học chính khóa và bắt đầu học tăng cường thi THPT 2021

Từ 17/5/2021


33.

Thi kiểm tra chất lượng cuối năm các môn Toán, Lý/Sinh và Hóa khối 10 và 11

17-21/5/2021


34.

Họp phụ huynh cuối năm

Sáng 22/5/2021


35.

Bế giảng năm học

24/5/2021


36.

Học sinh lớp 10, 11 nghỉ hè

Từ 28/5/2021


37.

Thi THPT 2021

Theo kế hoạch của Bộ


38.

Trả kết quả kỳ thi THPT, chứng nhận TN và hồ sơ học sinh khối 12

Theo kế hoạch của Bộ


39.

Học sinh toàn trường trở lại học năm học mới 2021-2022

Theo kế hoạch của Bộ[1] Tết âm lịch: 12/02/2021

Click vào đây để xem nội dung trên dạng file word

Cập nhật ngày Thứ năm, 20 Tháng 8 2020 13:14