THÔNG BÁO (v/v: Hội thảo giới thiệu KAIST, Hàn Quốc ngày 16/02/2017) PDF. In Email
Thứ hai, 13 Tháng 2 2017 14:59

Nội dung chính buổi hội thảo nhằm cung cấp thông tin về chương trình học, cách thức nộp hồ sơ, cuộc sống sinh viên ở Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc.

Kết quả hình ảnh cho kaist

Website của trường: http://www.kaist.edu/html/en/index.html

Thời gian: 11.15 sáng ngày 16/02/2017 (Thứ Năm)

Địa điểm: Phòng Hội thảo (tầng 1), Khu Giảng đường A-B

Học sinh tham dự Hội thảo cần đăng ký với GVCN lớp.