Tohoku University and FGL application PDF. In Email
Thứ bảy, 07 Tháng 1 2023 09:21

(Trích từ email)

This is a kind reminder.
The application window (TAO) for Fall 2023 Enrollment in the FGL undergraduate courses will open from Noon, January 10 (Tue.) to Noon January 18 (Wed.) (JST*).

Cổng đăng ký (viết tắt TAO) đăng ký tham dự Chương trình Đào tạo Cử nhân FGL kỳ Thu 2023 sẽ được mở từ trưa thứ Ba ngày 10 tháng 01 đến trưa thứ Tư ngày 18 tháng 01 (theo giờ Nhật Bản).

https://www.insc.tohoku.ac.jp/english/degree/undergraduate-english/
We would appreciate it if you advise your students not to wait for their application submission at the last minute because the online system may become very busy on the last day.

Các bạn sinh viên không nên đợi nộp hồ sơ đến phút cuối cùng của thời gian mở đơn để tránh rủi ro nộp hồ sơ.

We are looking forward to having many applications from your students in January.

Chúng tôi rất mong nhận được đơn đăng ký của các bạn trong tháng 01 này!

Inquiry: FGL Admissions Office ( Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

Văn phòng Tuyển sinh FGL ( Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

 FGL Application Guide 2023:

Hướng dẫn đăng ký tham dự chương trình FGL:

https://www.insc.tohoku.ac.jp/english/wp-content/uploads/2022/06/FGL-Application-Guide2023.10.pdf

Cập nhật ngày Thứ sáu, 13 Tháng 1 2023 20:19