THÔNG BÁO (v/v: Hội thảo giao lưu về cuộc sống tại Hàn Quốc, du học và cơ hội học bổng KAIST ngày 23/8/2016) PDF. In Email
Thứ năm, 18 Tháng 8 2016 11:32

Viện Khoa học & Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) là trường Đại học uy tín hàng đầu Hàn Quốc và luôn nằm trong top 40 trường tốt của thế giới, có những ngành nằm trong top 20 của thế giới. Buổi hội thảo cung cấp cho các em học sinh trường THPT Chuyên KHTN: cuộc sống tại Hàn Quốc, các ngành đào tạo, cách hình thức nộp hồ sơ và cơ hội học bổng KAIST.

Image result for kaist

Website tiếng Anh của KAIST: http://www.kaist.ac.kr/html/en/

Thời gian: 10.30AM, ngày 23/8/2016 (Thứ Ba)

Địa điểm: Phòng Hội thảo (tầng 1), Khu Giảng đường A-B.

Mời các em học sinh quan tâm tới du học Hàn Quốc (đặt biệt là KAIST) đăng ký tham dự Hội thảo với GVCN lớp mình.