Lịch coi thi kết thúc học kỳ II PDF. In Email
Thứ tư, 17 Tháng 4 2013 11:36


Kính gửi các thầy, cô lịch coi thi kết thúc học kỳ II
Sáng: Cán bộ coi thi có mặt lúc 7h30 tại phòng 105, nhà C3 nhận đề thi
Chiều: Cán bộ coi thi có mặt lúc 13h00 tại phòng  105, nhà C3 nhận đề thi

Kính nhờ các cán bộ đầu mối thông báo đến các GVGD của bộ môn mình về lịch coi thi

Click vào đây để xem Lịch coi thi với kích thước lớn hơn

Nguồn: Thông báo gửi qua email ngày 17/04/2013

Cập nhật ngày Thứ tư, 17 Tháng 4 2013 11:41