Kế hoạch giảng dạy và học tập Năm học 2011-2012 PDF. In Email
Thứ bảy, 06 Tháng 8 2011 18:14

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

Năm học 2011-2012 (dành cho học sinh)

 

 

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

 

 

I.

NHẬP HỌC, KHAI GIẢNG

 

 

 

        1.   

Học sinh khối 10 chuyên nhập học

12/07/11

 

 

        2.   

Học sinh khối 10 CLC nhập học

26/07/11

 

 

        3.   

Học sinh toàn trường bắt đầu năm học mới: Khối 11 và 12 học chương trình lớp 11 và 12 các môn thế mạnh; Khối 10 học tiếng Anh nhập trường

01/08/11-26/08/11

 

 

        4.   

Thi kiểm tra chất lượng đầu năm cho khối 11 và 12

25, 26/08/11

 

 

        5.   

Hội nghị tiếng Anh nhập trường và nghiên cứu khoa học của học sinh

27/08/11

 

 

        6.   

Khai giảng năm học mới

04/09/11

 

 

II.

HỌC KỲ I

 

 

 

        7.   

Bắt đầu học chương trình năm học 2011-2012

05/09/11

 

 

        8.   

Thi Olympic tiếng Anh vòng I

15/09/11-15/10/11

 

 

        9.   

Các đội dự tuyển lớp 10 bắt đầu học

19/09/11

 

 

    10.   

Các lớp tổ chức đại hội lớp và chi đoàn

12/09/11-16/09/11

 

 

    11.   

Các lớp nộp danh sách cán bộ lớp (cho Văn phòng), báo cáo phương hướng nhiệm vụ năm học, các chỉ tiêu thi đua, danh sách cán bộ đoàn (cho Bí thư liên chi đoàn trường)

19/09/11-23/09/11

 

 

    12.   

Họp phụ huynh học sinh đầu năm học

17/09/11

 

 

    13.   

Tổ chức các lớp cơ bản cho khối 12

19/09/11

 

 

    14.   

Thi chọn học sinh giỏi lớp 11+12 vòng I

10/10/11-14/10/11

 

 

    15.   

Thi đánh giá công bằng lần I  toàn trường (Các lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, CLC thi Toán, Lý, Hóa và Anh; các lớp chuyên Sinh thi Toán, Hóa, Sinh và Anh)

27, 28/10/11

 

 

    16.   

Thi Olympic tiếng Anh vòng II

29, 30/10/11

 

 

    17.   

Thi chọn học sinh giỏi lớp 11+12 vòng II

31/10/11-04/11/11

 

 

    18.   

Thi thử Đại học lần I

26, 27/11/11

 

 

    19.   

Thi chọn học sinh giỏi lớp 11+12 vòng III

21/11/11-25/11/11

 

 

    20.   

Thi Olympic tiếng Anh vòng III

20/11/11-30/11/11

 

 

    21.   

Lập đội tuyển thi học sinh giỏi QG

29/11/11

 

 

    22.   

Các môn (Văn, Sử, Địa, Sinh hoặc Lý (Sinh đối với các lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, CLC), Tin, GDCD, TD, Công nghệ) kiểm tra học kỳ I

12/12/11-16/12/11

 

 

    23.   

Thi học kỳ I chung toàn trường các môn Toán, Lý hoặc Sinh, Hóa và Anh

26, 27/12/11

 

 

III.

HỌC KỲ II

Từ 03/01/2012

 

 

    24.   

Thi thử Đại học lần 2

07, 08/01/12

 

 

    25.   

Thi học sinh giỏi Quốc gia lớp 12

11, 12/01/12

 

 

    26.   

Họp phụ huynh toàn Trường

Sáng 15/01/12

 

 

    27.   

Toàn Trường nghỉ tết âm lịch

Từ 16/1 đến hết 29/1/2012

 

 

    28.   

Toàn trường học môn Giáo dục Quốc phòng-An ninh (nghỉ học các môn khác)

30/01/12-03/02/12

 

 

    29.   

Tổ chức các lớp thủ khoa Đại học, bồi dưỡng kiến thức cho các học sinh đã tham dự kỳ thi học sinh giỏi QG cho khối 12

06/02/12

 

 

    30.   

Thi học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 vòng 2 (chọn đội tuyển QG)

 

 

 

    31.   

Thi thử Đại học lần 3

18, 19/02/12

 

 

    32.   

Khối 12 đăng ký Hồ sơ thi Đại học

12/03/12-23/03/12

 

 

    33.   

Thi thử Đại học lần 4

17, 18/03/12

 

 

    34.   

Thi công bằng lần II cho khối 10+11

29, 30/03/12

 

 

    35.   

Khối 12 thi học kỳ 2 các môn Văn, Sử, Địa, Sinh hoặc Lý (Sinh đối với các lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, CLC), GDCD, TD, Công nghệ

12/03/12-23/03/12

 

 

    36.   

Tổ chức hoạt động ngoại khóa toàn trường

23, 24/03/12

 

 

    37.   

Khối 12 thi học kỳ 2 các môn Toán, Lý hoặc Sinh, Hóa và Anh

26/03/12-30/03/12

 

 

    38.   

Khối 12 làm hồ sơ thi tốt nghiệp

16/04/12-27/04/12

 

 

    39.   

Các lớp 12 gửi danh sách đề nghị khen thưởng các cấp

22, 23/04/12

 

 

    40.   

Thi thử Đại học lần 5

21, 21/04/12

 

 

    41.   

Khối 11 và 10 thi học kỳ 2 các môn Văn, Sử, Địa, Sinh hoặc Lý (Sinh đối với các lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, CLC), Tin, GDCD, TD, Công nghệ

16/04/12-20/04/12

 

 

    42.   

Khối 11 và 10 thi học kỳ 2 chung các môn Toán, Lý hoặc Sinh, Hóa và Anh

02, 03/05/12

 

 

    43.   

Họp phụ huynh khối 12

13/05/12

 

 

    44.   

Thu sổ đầu bài của toàn bộ các lớp trong trường

15/05/12

 

 

    45.   

Thi chất lượng cuối năm để xét chuyển lớp, chuyển trường khối 10+11

16,17/05/12

 

 

    46.   

Bế giảng năm học (trao giấy khen cho học sinh Khối 12)

18/05/12

 

 

    47.   

Họp phụ huynh khối 11 và 10 (GVCN nhận giấy khen của học sinh ở Văn phòng để phát cho phụ huynh)

20/05/12

 

 

    48.   

Học sinh lớp 10, 11 nghỉ hè

Từ 21/05/12

 

 

    49.   

Phát thẻ dự thi Đại học

14/05/12-25/05/12

 

 

    50.   

Học sinh lớp 12 dự kỳ thi tốt nghiệp

02, 03, 04/06/12

 

 

    51.   

Phát chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và trả học bạ cho lớp 12

18/06/12-22/06/12

 

 

    52.   

Thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2011

 

 

Cập nhật ngày Thứ tư, 12 Tháng 10 2011 08:11