Lịch thi kiểm tra chất lượng đầu năm PDF. In Email
Thứ hai, 08 Tháng 8 2011 10:02
  • Ngày thi: Thứ năm, thứ sáu - ngày 25, 26  tháng 08 năm 2011.
  • Môn thi: Chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa và lớp Chất lượng cao thi các môn Toán, Lý, Hóa, Anh; Chuyên Sinh  thi các môn Toán, Hóa, Sinh, Anh.
  • Lịch thi cụ thể

Ngày thi

Môn

Lớp

Thời gian

Thời gian làm bài

Hình thức thi

Sáng thứ 5

Ngày 25/08

Toán

11 và 12

90’

08h00 –  09h30

Tự luận

Hóa

11 và 12

90’

09h45 – 11h15

Tự luận

Sáng thứ 6

Ngày 26/08


L ý, Sinh

11 và 12

90’

08h00 – 09h30

Tự luận

Anh

11 và 12

60’

09h45 – 11h15

Tự luận + Trắc nghiệm

  • Nội dung thi : lớp 11 thi chương trình lớp 10, lớp 12 thi chương trình lớp 11.
GHI CHÚ:
  • Điểm thi không lấy vào học bạ nhưng là căn cứ xếp học bổng, chuyển lớp, chuyển trường và căn cứ xếp lớp cơ bản đối với học sinh lớp 12.
  • Chiều thứ năm và thứ sáu (ngày 25, 26 tháng 08/2011) học sinh lớp 10 vẫn học bình thường.
Cập nhật ngày Thứ hai, 08 Tháng 8 2011 10:22