ĐHQGHN có 5 Nhà giáo Nhân dân và 9 Nhà giáo Ưu tú năm 2017 PDF. In Email
Thứ ba, 21 Tháng 11 2017 08:02
Ngày 18/11/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký Quyết định số 2380/QĐ-CTN phong tặng Danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” cho 64 cá nhân và Quyết định số 2381/QĐ-CTN phong tặng Danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” cho 748 cá nhân đã có thành tích trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của dân tộc.

ĐHQGHN có 5 trên tổng số 64 nhà giáo được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” và 9 trên 748 Nhà giáo được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”.

Danh sách cụ thể dưới đây:

Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (ảnh từ trái sang):


1. GS.TS Nguyễn Quang Báu: Giảng viên Cao cấp Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN

2. GS.TS Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc ĐHQGHN

3. GS.TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học & Đào tạo ĐHQGHN

4. GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Chủ nhiệm bộ môn Lý luận quản lý, Khoa Quản lý Giáo dục, Trường ĐH Giáo dục

5. PGS.TS Nguyễn Vũ Lương, Giảng viên cao cấp, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Trường PTTH Chuyên KHTN, Trường ĐHKHTN

Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú:

1. PGS.TS Nguyễn Thị Kim Hoa, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Phát triển công tác xã hội, khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV

2. GS.TS Nguyễn Văn Kim, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV

3. PGS.TS Nguyễn Hữu Nhân, Trưởng Phòng Sau đại học, Trường ĐHKHTN

4. PGS.TS Phạm Văn Quyết, Chủ nhiệm bộ môn Lý thuyết và Phương pháp nghiên cứu Xã hội học, Khoa Xã hội học, Trường ĐHKHXH&NV

5.PGS.TS Nguyễn Xuân Quýnh, Giảng viên Cao cấp Khoa Sinh học, Trường ĐHKHTN

6. PGS.TS Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường ĐHKHTN

7. GS.TS Phan Văn Tân, Giảng viên Cao cấp Khoa Khí tượng, Thủy văn và Hải dương học, Trường ĐHKHTN

8. PGS.TS Phạm Quang Tuấn, Trưởng Khoa Địa lý, Trường ĐHKHTN

9. PGS.TS Nguyễn Văn Vượng, Trưởng Khoa Địa chất, Trường ĐHKHTN

Tính đến hiện nay, ĐHQGHN có 62 Nhà giáo Nhân dân và 137 Nhà giáo Ưu tú.

Các Nhà giáo Nhân dân của ĐHQGHN

Các Nhà giáo Ưu tú của ĐHQGHN 

 

Ban CT&CTHSSV - VNU Media

Link: http://www.vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N21433/dHQGHN-co-5-Nha-giao-Nhan-dan-va-9-Nha-giao-uu-tu-nam-2017.htm


Cập nhật ngày Thứ ba, 21 Tháng 11 2017 08:11