THÔNG BÁO (Vv Lịch thi đánh giá công bằng học kỳ 1 năm học 2020 - 2021) PDF. In Email
Thứ ba, 06 Tháng 10 2020 14:32

Kính gửi:

  • Các thầy, cô giáo;
  • Học sinh toàn trường.

Thực hiện kế hoạch năm học 2020 – 2021 của Trường THPT Chuyên Khoa Học Tự Nhiên, kỳ thi đánh giá công bằng học kỳ 1 cho các khối 10,11,12 được tổ chức như sau:

1. Lịch thi

+ Ngày thi: Các ngày Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu (ngày 19, 21, 23/10/2020).

(Các ngày thứ Ba và thứ Năm (20, 22/10/2020) học sinh toàn trường được nghỉ học.)

+ Môn thi: Chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa và lớp Chất lượng cao thi các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh;

Chuyên Sinh thi các môn Toán, Hóa, Sinh, Văn, Anh.

+ Điểm thi: Điểm thi được lấy vào điểm hệ số 2.

+ Lịch thi: Ngày thứ Hai và thứ Tư: khối 10 và khối 11 thi buổi sáng; khối 12 thi buổi chiều,

Ngày thứ Sáu cả trường thi buổi sáng.

Lịch cụ thể:

Ngày thi

Môn

T/gian

T/gian làm bài

Lớp

Hình thức thi

Sáng thứ Hai

19/10/2020

Toán

90’

8h00 – 9h30

10+11

Tự luận

Hóa

90’

09h45 – 11h15

10+11

Tự luận

Chiều thứ Hai

19/10/2020

Toán

90’

13h30 – 15h00

12

Tự luận

Hóa

90’

15h15 – 16h45

12

Tự luận

Sáng thứ Tư

21/10/2020

Lý/Sinh

90’

8h00 – 9h30

10+11

Tự luận

Văn

90’

09h45 – 11h15

10+11

Tự luận

Chiều thứ Tư 21/10/2020

Lý/Sinh

90’

13h30 – 15h00

12

Lý – Tự luận

Sinh - Trắc nghiệm

Văn

90’

15h15 – 16h45

12

Tự luận

Sáng thứ Sáu

23/10/2020

Tiếng Anh

60’

8h00 – 9h00

10+11

Tự luận + Trắc nghiệm

Tiếng Anh

60’

09h30 – 10h30

12

Trắc nghiệm

2. Tra cứu phòng thi, số báo danh và điểm thi

Học sinh có thể tra cứu thông tin kỳ thi ở bảng tin hoặc trên trang Web của Nhà trường qua địa chỉ http://hsgs.edu.vn

BAN GIÁM HIỆU