Lịch nghỉ học tại khu giảng đường C3 chuẩn bị cho Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia, năm học 2010-2011 PDF. In Email
Thứ năm, 06 Tháng 1 2011 09:09

Các ngày:

- Thứ 2, ngày 10 tháng 01 năm 2011

- Thứ 3, ngày 11 tháng 01 năm 2011

- Thứ 4, ngày 12 tháng 01 năm 2011

  • Các lớp 12 Trường THPT chuyên được nghỉ học.
  • Giờ học buổi sáng của lớp 10A1 và 10A2 CLC nghỉ học.
  • Giờ học buổi chiều của các lớp 10A1 và 10A2 CLC trong các ngày trên tạm chuyển sang Giảng đường 101 và 102 tầng 1 Khu Giảng đường mới của Trường THPT Chuyên KHTN.
  • Các lớp khác vẫn học bình thường.
  • Từ thứ 5, ngày 13 tháng 01 năm 2011, tất cả các lớp trở lại học tập bình thường. 
BAN GIÁM HIỆU