THÔNG BÁO (v/v: Hội thảo với thực tập sinh Pháp ngày 23/03/2018) PDF. In Email
Thứ năm, 22 Tháng 3 2018 19:15

Đây là buổi hội thảo giữa các sinh viên đến từ Đại học Bách Khoa Paris (Ecole Polytechnique) và học sinh trường THPT Chuyên KHTN. Nội dung chủ yếu của buổi hội thảo là giới thiệu về Đại học Bách Khoa Paris, đặc biệt là chương trình Cử nhân (chương trình các học sinh tốt nghiệp THPT có thể học).

Image result for ecole polytechnique

Website của trường:

https://www.polytechnique.edu/en

Thời gian: 10.30 – 12.00 ngày 213/03/2018 (Thứ Sáu)

Địa điểm: Phòng Hội thảo (tầng 1), Khu giảng đường A-B