THÔNG BÁO (v/v: Hội thảo với đại diện trường NUS, Singapore ngày 16/08/2018) PDF. In Email
Thứ hai, 13 Tháng 8 2018 20:58

Kính gửi: Các thầy, cô chủ nhiệm lớp 11, 12

NUS

Nhà trường gửi tới các thầy, cô giáo chủ nhiệm thông tin về buổi hội thảo với đại diện Trường Đại học Quốc gia Singapore. Nội dung chủ yếu của Hội thảo nhằm cung cấp thông tin Học bổng ASEAN, Hỗ trợ tài chính và Cho vay học phí của trường NUS.

Link thông tin tham khảo:

http://vietnamcentrepoint.edu.vn/nus/

Thời gian: 10.30 – 11.30 ngày 16/08/2018 (Thứ Năm)

Địa điểm: Phòng Hội thảo (tầng 1), Khu Giảng đường A-B

Nhà trường kính đề nghị các thầy, cô chủ nhiệm lớp 11, 12 thông báo đến học sinh lớp mình (đặc biệt là đối với những em học sinh có dự định du học), và lập danh sách học sinh tham dự Hội thảo (3 học sinh/ lớp) gửi về Văn phòng tầng 1 nhà A-B (cô Thoa) trước 16.00 thứ 4 ngày 15/08/2018.

Xin trân trọng cảm ơn!

BAN GIÁM HIỆU