Đăng ký thăm quan, trải nghiệm thực tế tại Đại học Y Hà Nội ngày 20/4/2021 PDF. In Email
Thứ sáu, 09 Tháng 4 2021 08:05

Học sinh khối 12 chú ý: chiều 20.04.2021 các em thi Học kỳ 2 theo lịch đã công bố.