CityU Info Session for HSGS Students PDF. In Email
Thứ bảy, 06 Tháng 11 2021 09:20

Session:

CityU Info Session for HSGS Students

Date & Time:

November 12, 2021 (Friday)  10:30 – 11:30 AM Vietnam

Registration:

https://cityu.zoom.us/meeting/register/tJEofuGhrj0tHtB2N4WMfejRGO18iDTNzJto

After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.


Cập nhật ngày Thứ bảy, 06 Tháng 11 2021 09:33
 

Bài viết mới

Nhiều điểm dự thảo mới trong xét tuyển có lợi cho thí sinh
Nhiều điểm dự thảo mới trong xét tuyển có lợi cho thí sinh
>> Dự thảo Quy chế tuyển sinh 2022(Dân ...

ĐH Quốc gia Hà Nội cho phép học sinh THPT học trước đại học
ĐH Quốc gia Hà Nội cho phép học sinh THPT học trước đại học
Theo thầy Vũ Hoàng Linh, ngoài Ngô Quý Đăng, ...